Werelddansen

Dansen is een onderdeel van de traditie, van de cultuur van een land. Wil je ook
eens een gezellige dans uit Amerika, een feestelijke Turkse bruiloftsdans, een
statige dans uit Engeland, een eenvoudige dans uit de Balkan, een Frans walsje
of een mooie Israëlische dans leren?
Dansen is goed voor spieren en gewrichten, trainen van het geheugen,
concentratie en vooral erg gezellig en ontspannend, je wordt er blij van.
Er wordt gedanst in verschillende vormen o.a. kringdansen, parendansen en
individuele dansen los in de ruimte. Een danspartner meebrengen is niet nodig,
dansen doen we met zijn allen samen.
Op dinsdag dansen we van 14:00-14:45, na gezellig samen wat drinken wordt er
vanaf 15:05 nog ongeveer een kwartier gedanst.

Eigen bijdrage:€ 20 per half jaar.

Contactpersoon: Leonarda Brans