Introductie

Seniorenvereniging Hoogeloon is aangesloten bij KBO-Brabant, de Katholieke Bond van Ouderen, en onderschrijft daarmee haar doelstellingen

•           Seniorenvereniging Hoogeloon is een organisatie van senioren, die vanuit haar levensovertuiging tal van activiteiten ontplooit. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en op het bevorderen van sociale contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van senioren en hun participatie in de samenleving bevorderen.

•           Seniorenvereniging Hoogeloon is een organisatie die aansluit bij de wensen en behoeften van de leden. Waar leden zich ook nuttig kunnen maken op basis van hun ervaringen, kennis en kwaliteiten.

•           Seniorenvereniging Hoogeloon acht het ook van belang, dat steeds meer senioren het nut van de organisatie inzien. Enerzijds als zijnde de belangenbehartiger voor senioren, anderzijds als aanbieder van diensten en producten die aansluiten bij de wensen en behoeften van senioren.

•           Seniorenvereniging Hoogeloon wil ook in de komende decennia een aantrekkelijke organisatie zijn en blijven voor senioren.

•           Seniorenvereniging Hoogeloon wil activiteiten ontplooien die de volwaardige participatie van de senioren in de samenleving bevorderen; zelfstandigheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid staan daarbij centraal.

Seniorenvereniging Hoogeloon is actief in de kern Hoogeloon van de gemeente Bladel.