Belasting

Ook dit jaar kunt u de, eenvoudige, belastingopgave voor ouderen weer gratis laten invullen door onze belastingadviseur Jan van Rooij (telefoon 592011).